" หน่วยงานทางพลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา "

[วิทยาลัยพลศึกษา]  [ศูนย์พลศึกษาและกีฬาจังหวัด]  [โรงเรียนกีฬา]  [การกีฬาแห่งประเทศไทย
[สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยส่วนภูมิภาค]  [กรมพลศึกษาส่วนกลาง]  [สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย] [กลับไปที่เดิม]


สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย

สมาคม ที่อยู่ / โทรศัพท์ / โทรสาร

สมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
The Badminton Association of Thailand Under The Royal Patronage of His Majesty The King

สนามกีฬาแบดมินตันสวนลุมพินี อาคารสนามแบดมินตัน ถ.วิทยุ - สารสิน
ปทุมวัน แขวงลุมพินี กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2255-3391-3, 0-2655-830  โทรสาร. 0-2255-3392, 0-2255-3393

สมาคมโบว์ลิ่งแห่งประเทศไทย (บลท.)
Thai Tennis Bowling Congress (TTBC)

210/95 หมู่บ้านเมืองทอง 2/2 ถ.พัฒนาการ ประเวศ กรุงเทพฯ 10250
โทร. 0-2321-2310, 0-2321-4591   โทรสาร. 0-2321-9624

สมาคมปันจักสีลัตแห่งประเทศไทย (สปสท.)
Pencak Silat Association of Thailand (P.S.A.T.)

ห้อง 224 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถนนรามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2369-2357, 0-2318-0940  ต่อ 1458  โทรสาร. 0-2369-2357
สมาคมสหพันธ์เปตองแห่งประเทศไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จ
พระศรีนครินทรา บรมราชชนนี (สปท.)
The Petanque Federation of Thailand Under The Royal Patronage of the Princess Mother (F.I.P.J.P.)
ห้อง 246 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2319-7622, 0-2974-9981, 0-2318-0940 ต่อ 1144
โทรสาร. 0-2319-7622, 0-2369-1519
สมาคมกีฬาเพาะกายแห่งประเทศไทย (สพท.)
Bodybuilding Association of Thailand (BBAT)


18 ซอยอิสรภาพ 7 เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
หรือห้อง 244 ราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง
หัวหมาก บางกะปิ 10240
โทร. 0-2437-6843, 0-2369-2282, 0-2318-0940 ต่อ 1444
โทรสาร. 0-2437-2180
สมาคมฟันดาบสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร (สฟท.)
Amateur Fencing of Thailand Patron : His Royal Highness The
Crown Prince (AFAT.)
ห้อง 205 โซน E สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2369-1502, 0-2318-0940 ต่อ 1445
สมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ฟ.ท.)
The Football Association of Thailand Under The Patronage of
His Majesty The King (F.A.T.)
154 สนามกีฬาแห่งชาติ ประตู 3 ถ.พระราม 1 เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2216-2955, 0-2214-1058, 0-2216-6062
โทรสาร. 0-2216-7410, 0-2215-4494
สมาคมมวยไทยสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สมท.)
Amateur Muaythai Association of Thailand (AMAT)
226 บ้านอัมพวัน ถ.ศรีอยุธยา เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0-2280-7251-2  โทรสาร. 0-2280-7253
สมาคมมวยปล้ำสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สปสท.)
Thailand Amateur Wrestling Association (T.A.W.A.)

171/44 ม.2 ต.สายไหม เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220
หรือ ห้อง 264 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2318-0940 ต่อ 1477
สมาคมกีฬามวยอาชีพแห่งประเทศไทย (ลมท.)
The Professional Boxing Association of Thailand (P.A.T.)

327 หมู่บ้านมิตรภาพ ซ.อ่อนนุช 46  ถ.สุขุมวิท 77 ต.หนองบอน
เขตประเวศ กรุงเทพฯ
โทร. 0-2690-0291, 0-2321-0608, 0-2322-3344
โทรสาร. 0-2690-0290
สมาคมยกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย (สนท.)
Thai Amateur Weightlifting Association (TAWA)

 

2088 สนามราชมังคลากีฬาสถาน ห้อง 225-226 หัวหมาก
บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2369-1510, 0-2318-0940 ต่อ 1461
โทรสาร. 0-2939-1007-9
สมาคมกีฬายิงธนูแห่งประเทศไทย (ส.ธ.ท)
National Archery Association of Thailand (N.A.A.T.)
2088 การกีฬาแห่งประเทศไทย ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2719-2777, 0-2318-0940 ต่อ 1143
โทรสาร. 0-2719-2777
สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สยท.)
The National Shooting Sport Association (N.S.S.A.T.)
สนามกีฬายิงปืนหัวหมาก การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2369-3666-7  โทรสาร. 0-2369-3667
สมาคมยิงเป้าบินแห่งประเทศไทย (ปบ.)
Skeet & Trap Association of Thailand (S.K.)
2088 อาคารสมาคมยิงเป้าแห่งประเทศไทย การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2369-1935, 0-2235-1870-2  โทรสาร. 0-2236-6657
สมาคมยิมนาสติกแห่งประเทศไทย (ส.ย.ท.)
The Gymnastics Association of Thailand (G.A.T.)

 

203-204 สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2369-1529, 0-2318-0940 ต่อ 1450
โทรสาร. 0-2369-1530
สมาคมยูโดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สยท.)
Judo Association of Thailand Under The Patronage of
His Majesty The King (JAT.)
509/56 ถ.จรัลสนิทวงศ์ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือ
ห้อง 2x สนามราชมังคลากีฬาสถาน ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ
กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2880-2313, 0-2318-0940 ต่อ 1465   โทรสาร. 0-2880-2313
สมาคมรักบี้ฟุตบอลแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปภัมภ์ (สรท.)
Thai Rugby Union Under The Royal Patronage of H.M.
The King (TRU.)
154 สนามเทพหัสดิน กรีฑาสถานแห่งชาติ ถ.พระราม แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทร. 0-2215-3839, 0-2612-4674  โทรสาร 0-2214-1712
สมาคมแข่งเรือใบแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ส.ข.ร.ท.)
Yacht Racing Association of Thailand Under The Royal
Patronage of His Majesty The King (YRAT)
อาคาร 5 กองบัญชาการกองทัพเรือ พระราชวังเดิม ถ.อรุณอัมรินทร์
เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ 10600
โทร. 0-2472-0852, 0-2475-5455  โทรสาร. 0-2472-0852
สมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย (ส.ร.พ.ท.)
The Rowing & Canoeing Association of Thailand (R.C.A.T.)
ห้อง 227 โซน E สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย
ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
โทร. 0-2300-6411, 0-2318-0940 ต่อ 1462   โทรสาร. 0-2369-1511

[ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ]